Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ... (30 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (30 ต.ค. 2560)  
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15 ก.ย. 2560)  
การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1 (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห... (01 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป... (11 ต.ค. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (23 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ "ชุดคำพูด" (Theme Message) กระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ... (01 เม.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป... (28 ก.ย. 2558)
คู่มือประชาชน (14 ก.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (22 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาดยางสายบ้านหนองโดถึงบ้านไพบูลย์หมู่ 6 ตำบลไพบูลย์... (22 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคารถยนต์ 4 ประตู (01 ก.ย. 2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (18 มิ.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดั... (19 ส.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นสนาม... (18 มิ.ย. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ก... (18 มิ.ย. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และ... (29 พ.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอปกรณ์การ... (15 พ.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์เรื่องกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี (15 พ.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต (06 ก.ย. 2560)  

โครงการขุดลอกผักตบชวาลำห้... (07 ส.ค. 2560)  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณ... (04 เม.ย. 2559)  

กิจกรรมวันปิะมหาราช (26 ต.ค. 2558)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (17 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ... (20 เม.ย. 2558)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (19 ส.ค. 2557)

กิจกรรมกีฬาเยาวชนสัมพันธ์... (31 มี.ค. 2557)

งานศาลหลักเมืองประเพณีของ... (18 ก.พ. 2557)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (09 ม.ค. 2557)

กิจวันพ่อแห่งชาติ (11 ธ.ค. 2556)

กิจกรรมเยาวชนตำบลไพบูลย์ (09 ก.ย. 2556)

เปิดฝายบ้านดอนโมขก์ หมู่ ... (19 ส.ค. 2556)

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มส... (19 ส.ค. 2556)

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 255... (19 ก.ค. 2556)

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เท... (04 ก.ค. 2556)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ... (31 พ.ค. 2556)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา... (31 พ.ค. 2556)

นายกฯรับประทานโล่ ศูนย์ อ... (30 เม.ย. 2556)

เปิดโรงพยาบาล น้ำขุ่น (30 เม.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15 มี.ค. 2561)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านหน... (05 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่... (24 ม.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองดุม หมู่ที่ 11... (24 ม.ค. 2561)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 - บ้านไพบู... (23 ส.ค. 2560)
การเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา ที่ทำการองค์องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ (14 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (07 มี.ค. 2560)
การตรวจรับงานจ้าง ถนนลาดยาง ม.1- ม.6 (28 ก.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (24 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนโมกข์ ม.7 ถึง บ้านทุ่... (23 พ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 1... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนลูกรังบ้านหนองโดน้อย หมู่ที่ 12 ถึง บ้านหนองหั... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน บ้านสว่างอารมณ์ จ... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน บ้านสว่างอารมณ์ จ... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ถึง บ้านน... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 บ้านนายส... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ถึง บ้า... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองพร้อมใส่ลูกรัง แยกนานายกำจัด ทิพย์ส... (08 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 045-210910  โทรสาร : 045-210911  อีเมล์ : admin@phiboon.go.th , www.phiboon@hotmail.com
Powered By phiboon.go.th